โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
ข้อมูลสารสนเทศ 2560 - 2564
ข้อมูลสารสนเทศ 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2 MB
ข้อมูลสารสนเทศ 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ข้อมูลสารสนเทศ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.3 MB
ข้อมูลสารสนเทศ 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.97 MB
ข้อมูลสารสนเทศ 2564