โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2560-2564
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.84 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.17 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.25 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.52 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2564