โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 ก.ย. 63 ถึง 24 ก.ย. 63 อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง
อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง
ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
22 ก.ย. 63 ๒๒ กันยา วันกตัญญูฯ
กิจกรรมทำบุญอุทิศแด่บุรพาจารย์
ครูบาศรีวิชัย ปฐมเจ้าอาวาส
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ปฐมประธานคณะพระธรรมจาริก

26 ก.ย. 63 ถึง 29 ก.ย. 63 สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมตรี
23 พ.ย. 63 ถึง 11 ธ.ค. 63 ประกาศผลการเรียน ๑ - ๒๕๖๓ /กำหนดการส่งโครงสร้างคำอธิบายรายวิชา และแผนการสอนหน่วยที่ 1-4
กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
27 พ.ย. 63 ถึง 06 ธ.ค. 63 กิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมห่มดอย ปีที่ 6 รุ่นที่ 6
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
05 ธ.ค. 63 วันพ่อแห่งชาติ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
10 ธ.ค. 63 วันรัฐธรรมนูญ
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
11 ธ.ค. 63 หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
22 ธ.ค. 63 ถึง 27 ธ.ค. 63 ชั้น ม.2 เข้าค่ายปฏิบัติธรรมประจำปี 2563
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
09 ม.ค. 64 ถึง 09 ก.พ. 64 วันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
18 ม.ค. 64 ถึง 22 ม.ค. 64 กำหนดการส่งข้อสอบกลางภาค ชั้น ม.1-6
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
25 ม.ค. 64 ถึง 29 ม.ค. 64 สอบกลางภาค 2 - 2563
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
25 ม.ค. 64 ถึง 05 ก.พ. 64 กำหนดการส่งบันทึกหลังการสอน ครั้งที่ 1
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
01 ก.พ. 64 ถึง 05 ก.พ. 64 กำหนดการส่ง ปพ.5 (เกรด) ครั้งที่ 1
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
22 ก.พ. 64 ถึง 25 ก.พ. 64 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ B-NET ชั้น ม.๓,๖
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
26 ก.พ. 64 วันมาฆบูชา
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
27 ก.พ. 64 สอบ B-NET ชั้น ม.3,6 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ /โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
04 มี.ค. 64 ถึง 05 มี.ค. 64 แข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 13
ณ วัดวิเวกวนาราม โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม
08 มี.ค. 64 ถึง 12 มี.ค. 64 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ม.๓,๖
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 สอบ O-NET ม.๓ ณ ร.ร. บาลีสาธิต มจร. วัดสวนดอก
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
15 มี.ค. 64 ถึง 19 มี.ค. 64 กำหนดการส่งข้อสอบปลายภาค 2 - 2563 ชั้น ม.1-6
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
19 มี.ค. 64 กิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศประจำปี 2563 ชั้น ม.3 รุ่นที่ 25 ชั้น ม.6 รุ่นที่ 27
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
22 มี.ค. 64 ถึง 26 มี.ค. 64 สอบปลายภาค 2 - 2563 ชั้น ม.1-6
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
22 มี.ค. 64 ถึง 02 เม.ย. 64 กำหนดการส่งบันทึกหลังการสอน ครั้งที่ 2
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
27 มี.ค. 64 ถึง 28 มี.ค. 64 สอบ O-NET ม.๖ ณ ร.ร.กาวิละวิทยาลัย
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
27 มี.ค. 64 ถึง 02 เม.ย. 64 กำหนดการส่ง ปพ.5 (เกรด) ครั้งที่ 2
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
19 ธ.ค. 65 ถึง 23 ธ.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ชั้น ม.1-6
26 ธ.ค. 65 ถึง 30 ธ.ค. 65 ครูผู้สอนส่งสมุดประเมินผลการเรียนรู้ประจำรายวิชา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
31 ธ.ค. 65 วันสิ้นปี
01 ม.ค. 66 วันขึ้นปีใหม่
16 ม.ค. 66 วันครู
04 ก.พ. 66 สอบ B-NET ม.3, ม.6
12 ก.พ. 66 สอบ O-NET ม.3
13 ก.พ. 66 ถึง 17 ก.พ. 66 ครูผู้สอนส่งข้อสอบปลายภาค ชั้น ม.1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
25 ก.พ. 66 ถึง 26 ก.พ. 66 สอบ O-NET ม.6
27 ก.พ. 66 ถึง 03 มี.ค. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ชั้น ม.1-6