โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
แผนพัฒนาสถานศึกษา 2560-2565
แผนพัฒนาสถานศึกษา 2560-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.4 MB
แผนพัฒนาสถานศึกษา 2563-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2 MB