โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
VDO กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
กิจกรรมกิจวัตรประจำวัน
กิจกรรมวันมาฆบูชา
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2565