โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
จำนวนนักเรียน 2533 - 2565
จำนวนนักเรียน 2533 - 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.78 KB