โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับครูผู้สอน
ดาวน์โหลดแบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.69 KB
ดาวน์โหลดแบบแจ้งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.81 KB
ดาวน์โหลดใบปะหน้าต้นฉบับข้อสอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.43 KB
ดาวน์โหลดแบบเฉลยข้อสอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.51 KB