โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสารแก้ 0
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.31 KB
ดาวน์โหลดเอกสารแก้ ร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.02 KB
ดาวน์โหลดเอกสารแก้ มผ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.84 KB
ดาวน์โหลดเอกสารคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.19 KB
ดาวน์โหลดเอกสารแก้ มส
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.28 KB
ดาวน์โหลดคำร้องขอเรียนซ้ำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.74 KB
ดาวน์โหลดคำร้องขอย้ายนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.98 KB