โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดา 17 หมู่ 2  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ 053-223636
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ปี 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.27 MB 20731
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 20729